Forretningsplan

Hvad er en
forretningsplan?

south

 

Hvad er en forretningsplan?

En forretningsplan beskriver i detaljer din virksomheds mål, og hvordan disse mål kan opnås. Forretningsplanen afspejler de omstændigheder, din virksomhed befinder sig i i forhold til markedet (geografisk og i forhold til konkurrenter) for din virksomheds produkter og tjenesteydelser.

Hvad bruger du en forretningsplan til?

En forretningsplan kan bruges som et nyttigt værktøj til at skabe overblik over din virksomheds fremtidige aktivitet og som et værktøj til at styre efter målene for din virksomhed. Planen kan også anvendes til at danne overblik over fremtidige muligheder og fungere som et præsentationsgrundlag over for nuværende og fremtidige investorer i din virksomhed. 

Indholdet af forretningsplanen bliver meget ofte omsat til et resultatbudget, der viser, om strategien i forretningsplanen også over tid fører til overskudsgivende virksomhed. Derudover bør forretningsplanen også blive omsat til et likviditetsbudget, der viser, hvilket kapitalberedskab, der skal være til stede for at lykkes med forretningsplanen.

Forretningsplanen er derfor et vigtigt styringsredskab for ledelsen af virksomheden.

Hold din forretningsplan ajour

En forretningsplan skal afspejle de omstændigheder, din virksomhed befinder sig i. Forretningsplanen er derfor ikke et statisk dokument, men et dokument, der skal ajourføres, hvis forholdene omkring virksomheden ændres. Med en opdateret forretningsplan får ledelsen et styringsredskab, som hjælper med at agere efter de seneste forhold. 

Har du styr på at ajourføre din forretningsplan? Få hjælp af en insolvensadvokat.

Det kræver en plan at håndtere en krise

Forretningsplanen er særligt relevant i krisetider, hvor planen fungerer som et krisehåndteringsredskab. Hvis din virksomhed er på vej mod en krise, eller er midt i en krise, kan din forretningsplan være en støtte til at definere og fastholde virksomhedens stærke sider og de mål, som I arbejder for at opnå. På den måde bliver forretningsplanen en intern ledestjerne, som skal hjælpe med at finde vej ud af krisen. 

Dokumentér dine beslutninger

Forretningsplanen bør sammen med bl.a. selskabets budgetter danne grundlag for de beslutninger, som selskabets ledelse tager. Derudover bør forretningsplanen ligge til grund for de beslutninger, der refereres til i ledelses- eller bestyrelsesmødereferater. Det skal sikre, at ledelsen efterfølgende kan demonstrere, at der er truffet beslutninger på et oplyst grundlag, hvis der senere er kreditorer eller en kurator, der ønsker at stille ledelsen til ansvar for de trufne beslutninger. 

Beskyt dig mod ledelsesansvar

En ledelse er ansvarlig for de beslutninger, som træffes for selskabet. Den seneste retspraksis vedrørende ledelsesansvar viser, at det ikke er ansvarspådragende for en ledelse at træffe en forretningsmæssig forkert beslutning. 

Det, som i praksis har vist sig at være afgørende, er, om ledelsen træffer beslutninger på et ordentligt oplyst grundlag. Ledelsen skal derfor sikre sig, at de på et senere tidspunkt kan fremlægge dokumentationen herfor. Eksempelvis ved at udarbejde en forretningsplan og sikre sig, at den bliver ajourført, for senere at kunne forsvare sig over for eventuelle påstande om konkurskarantæne, omstødelse og ledelsesansvar. 

Har du helt styr på din forretningsplan?

Du kan få hjælp af en insolvensadvokat til at lave, udvikle eller gennemgå din virksomheds forretningsplan og dermed sikre, at din virksomhed står stærkest muligt. På den måde får I det bedst mulige udgangspunkt for at skabe succes samtidig med, at I har den rette dokumentation for de beslutninger, som I tager.   

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up