Krisehåndtering

Er din virksomhed
i krise?

south

 

Er din virksomhed i krise?

Virksomheder kan opleve at stå i en krise, som kan være forårsaget af mange forskellige årsager. Kriserne kan gå ud over dig eller din virksomheds omdømme og have store økonomiske konsekvenser. Det bedste du som virksomhed kan gøre, er at håndtere krisen og de udfordringer som I står over for. 

Kriser håndteres efter vores erfaring bedst ved at afklare virksomhedens fremtidige muligheder. Denne afklaring kan med fordel ske ved udarbejdelse af en ny forretningsplan og nye budgetter. Herefter kan der dannes et overblik over, hvilke muligheder virksomheden har for fremtiden. 

Sådan håndterer I krisen

Er din virksomhed på vej ud i en krise, anbefaler vi, at de rigtige ressourcer anvendes til at sikre din virksomhed. Virksomheden skal i samarbejde med bestyrelsen, revisor, advokat og evt. bank og kreditrådgiver, lægge en plan for, hvordan virksomheden kommer bedst muligt ud af krisen. 

Ajourføring og tilretning af plan

Når der er lagt en plan, må den ikke blot ende i skuffen. Planen skal holdes ajour i forhold til virksomhedens udvikling under krisen og de mål og de udefrakommende faktorer, der påvirker virksomheden. På den måde er det et levende dokument, som afspejler virksomhedens situation. 

Dokumentation, dokumentation og dokumentation

Det er vigtigt, at de beslutninger virksomheden tager, herunder beslutningsgrundlaget, planerne, opfølgningerne på beslutningerne og de alternativer, man har overvejet men frasorteret, kan dokumenteres. 

Dokumentationen skal sikre ledelsen, at ledelsen kan forklare og forsvare sig mod et eventuelt ansvar, hvis det viser sig, at det ikke lykkedes at redde virksomheden. Den seneste praksis vedrørende ledelsesansvar viser, at det ikke er ansvarspådragende for en ledelse at træffe kommercielle forkerte beslutning. 

Det, som i praksis har vist sat at være afgørende, er, om man tager beslutningen på et ordentligt oplyst grundlag. Ledelsen skal derfor sikre sig, at ledelsen på et senere tidspunkt kan fremlægge dokumentationen for, at beslutningerne blev taget på et oplyst grundlag, ved eksempelvis at udarbejde en forretningsplan, budgetter mm. 

Få hjælp til at håndtere krisen

Hvis din virksomhed er økonomisk udfordret eller oplever en krise, kan et medlem af Foreningen Danske Insolvensadvokater hjælpe dig. Vi er mere end 300 specialiserede advokater, som kan bistå dig og din virksomhed med rådgivning omkring krisehjælp og krisehåndtering.

Få hjælp af en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up