Lukning af en virksomhed 

Lukning af en virksomhed
– hvad betyder det?

south

 

Lukning af en virksomhed – hvad betyder det?

Med en lukning af virksomhed forstås ofte – til forskel fra likvidation, tvangsopløsning eller konkurs – at en virksomhed stoppes og afsluttes.

Et selskab eller en person, der har drevet virksomhed, eksempelvis med produktion af skruer, kan derfor godt stoppe og afslutte sin virksomhed, uden at selskabet likvideres eller personen dør. 

Fokusér på forpligtelser

En virksomhed indgår i en række forpligtende aftaler i driften af virksomheden. Hvis virksomheden lukker, skal disse forpligtelser bringes til ophør. Eksempelvis køber de fleste virksomheder varer fra en eller flere underleverandør(er). Varerne bearbejdes i virksomhedens lokaler, som enten virksomheden enten lejer eller ejer, og bearbejdningen sker af medarbejdere, som er omfattet af overenskomst eller ansættelsesaftaler. 

De færdige varer sælges til kunder, eventuelt via en hjemmeside, som der opnås ret til, og til kunder, som muligt skal have mulighed for at bytte eller returnere, hvis varerne er forsynet med fejl. 

Alle de nævnte – her meget forkortet beskrevet – elementer af aktivitet indebærer, at en virksomhed, hvad enten den er drevet personligt, som virksomhed eller i selskabsform, indgår forpligtende aftaler. 

Sådan lukker du en virksomhed

Det kræver en række handlinger at lukke en virksomhed og at få bragt alle de forpligtende aftaler til ophør. Alle krav fra kreditorer og andre skal betales, ligesom det gælder for en likvidation. Derudover skal virksomheden afmeldes alle de steder, hvor virksomheden har været registreret, og i den forbindelse gøre regnestykkerne op og få betalt.

Særligt for virksomheder, der drives af personer, er der behov for at få afmeldt virksomheden hos offentlige myndigheder, herunder hos SKAT i relation til skattekonto, moms, A-skat og andre registreringsforhold, samt at få opgjort og indberettet varesalg og varekøb samt andre indberetningspligtige transaktioner frem til ophørsdatoen. Det sidste gøres for at sikre betaling eller for at sikre krav på refusion.

Alle virksomheder og personer i Danmark er underlagt en række skatteregler og bogføringsloven og andre bestemmelser, blandt andet om opbevaring af virksomhedsdata og bogføringsbilag, og opgaver i henhold til disse regler skal løses, før lukningen kan anses for gennemført.

Husk: Der skal helst blive overskud i det endelig opgør af aktiver og passiver. Virksomheden eller personen, der lukker virksomheden, skal derfor sælge det resterende varelager og inventar samt andre aktiver, følge muligheden for tilbagesøgning af moms, undersøge muligheden for at få ristorno af forsikringen samt jagte andre potentielle tilgodehavender. 

Få hjælp af en insolvensadvokat

Hvad er fordelene?

Lukningen af en virksomhed med dækning af alle krav anses for opfyldelse af ”corporate governance”. På den måde bevarer virksomhedsejeren sit gode omdømme og kreditværdighed, når der eventuelt igen startes virksomhed. 

En korrekt lukning af virksomhed anses også for at være den korteste og billigste vej til at sikre, at der efterfølgende ikke opstår krav mod ejer eller de personer, der har drevet virksomheden. Sådanne krav kan eksempelvis komme fra tidligere virksomhedsdeltagere, leverandører, virksomhedens bank, SKAT, ATP, feriepenge eller fra kunder som følge af reklamationer.

Pas på tricks

Hos Foreningen Danske Insolvensadvokater er vi bekendte med, at der i Danmark udbydes serviceydelser, der blandt andet går ud på (i stedet for at gennemføre en likvidation eller lukning, som beskrevet på denne hjemmeside) at sælge en virksomheds ejerandele til en – i forhold til den hidtidige drift – uvedkommende og tidligere ukendt ny ejer samtidig med, at der skiftes ledelse. 

Ny ejer og ny ledelse påtager sig herefter at sikre tidligere ejer og tidligere ledelse, at der ikke længere rejses krav mod tidligere ejer og ledelse. Salget af ejerandele sker meget ofte ved, at sælger betaler et beløb til køber (modsat al logik), og salget dækker efter vores erfaring over, at der i stedet for at gennemføre den lovmedholdelige likvidation eller lukning, som beskrevet på denne hjemmeside, vælges en alternativ ophørsform.  

Vi skal på det kraftigste advare mod benyttelsen af sådanne eller andre tilbud, der ofte har som resultat ikke at følge de foreskrevne lovmedholdelige likvidations- eller ophørsformer med tab for kreditorer og offentlige myndigheder samt personligt ansvar til følge. 

Hvem beslutter at lukke en virksomhed?

Lukningen af en virksomhed besluttes stort set altid af det selskab eller den person, der driver virksomheden.

I Danmark, hvor selskaber og virksomheder drives i forventning om, at selskaber og virksomheder selv, og uden at blive påmindet om det, lever op til alle regler om indberetning og betaling til offentlige myndigheder, herunder SKAT, har SKAT samt andre myndigheder og institutioner mulighed for at lukke en virksomhed med nægtelse af registrering eller afregistrering.

I de seneste år har særligt Gældsstyrelsen haft et tiltagende fokus på at opklare sager om “konkursrytteri”. Det sker for at forfølge personligt ansvar og undgå, at virksomheder, som omgår reglerne, kan blive ved at drive virksomhed.  

Hvad er omkostningerne til en lukning? 

Der kræves som udgangspunkt ikke registrerings-, rets- eller tinglysningsafgifter for at gennemføre lukningen af en virksomhed. For at sikre en god proces og afslutning på virksomheden anbefaler vi, at du får hjælp af en rådgiver med speciale i lukning af virksomheder.

Hvem betaler for en lukning af en virksomhed?

Selskabet eller den, der driver virksomheden, skal betale for lukning af en virksomhed.

Har du brug for hjælp? Vi er her for dig.

Hos Foreningen Danske Insolvensadvokater kan du finde en advokat, som kan hjælpe dig med lukning af en virksomhed. Alle advokater i foreningen er specialiserede, så du er sikker på at få juridisk rådgivning, der kan hjælpe dig godt videre. 

Find en insolvensadvokat

keyboard_arrow_up