Bliv certificeret

Få papir på din specialviden

south

 

Bliv certificeret 

Ønsker du at kunne levere endnu bedre rådgivning til dine klienter? Så bør du blive certificeret insolvensadvokat. 

En certificering garanterer klienter, kreditorer og andre en professionel håndtering. Vi stiller et ufravigeligt krav om dokumenteret erfaring, kontinuerlig specialisering og ordentlighed i måden, insolvensadvokaten løser opgaven på. Certificeringen er derfor en blåstempling af kvalifikationer og en garanti til omverdenen om, at insolvensadvokaten er den rette person til at løse deres insolvensretlige udfordring.

Hent dit ansøgningsskema her

Hent bestemmelser for opnåelse af certificering som insolvensadvokat

Sådan genkender du en insolvenscertificeret advokat

 1. Dokumenteret erfaring og specialviden
  Certificerede insolvensadvokater er underlagt et mindstekrav til dokumenteret erfaring og løbende efteruddannelse. Det garanterer specialisering i komplekse insolvensretlige spørgsmål og den kommercielle eksekvering.

  Den certificerede insolvensadvokater har et skærpet blik for forretningsmuligheder, så den optimale værdi i den insolvente virksomhed realiseres.
 2. Tilgang og proces
  Certificerede insolvensadvokater løser problemer med professionel ydmyghed og fornemmelse for godt købmandskab. En effektiv afkodning af sagens kerne og en strømlinet, hurtig proces med respekt for sagens forskellige interessenter – fra start til slut.
 3. Ordentlighed og respekt
  Certificeret insolvensadvokater formår at håndtere komplicerede situationer – der ofte har store menneskelige og økonomiske implikationer – i overensstemmelse med god advokatskik. Det handler om at finde den bedste løsning, der sikrer optimal dækning til kreditorer, men med respekt for virksomheden og dens ansatte, hvilket kræver menneskelig og faglig ordentlighed og respekt. 

Hvad koster det at blive certificeret? 

Det koster 4.000 kr. ekskl. moms at blive certificeret insolvensadvokat. Din certificering gælder for en treårig periode.

Ansøg nu

Sådan bliver du certificeret insolvensadvokater

For at blive certificeret insolvensadvokat skal du udfylde og sende et ansøgningsskema til certificeringsudvalget, som tager stilling til din certificering. Der er ansøgningsfrist 1. september og 1. marts hvert år. Udvalget tager stilling til din certificering baseret på følgende otte kriterier:  

 1. Du har været bestallingshavende advokat i mindst 2 år.
 2. Du er medlem af Danske Insolvensadvokater.
 3. Du besidder og opretholder ekspertise inden for insolvensret. Eksempelvis gennemfører du minimum halvdelen af efteruddannelsen med insolvensretlige, relevante fagmoduler.
 4. Du beskæftiger dig minimum 500 debiterbare timer årligt over en 2-årig periode med et eller flere af de insolvensretlige emneområder:
  • Konkurs
  • Rekonstruktion i konkurslovens forstand
  • Udenretlig rekonstruktion og omstrukturering
  • Gældssanering
  • Tvangsopløsning af selskaber
  • Insolvensretlig behandling af dødsboer
  • Anden form for insolvensretlig rådgivning
 5. Du har et indgående kendskab til konkurs- og/eller rekonstruktionsbehandling. Helt konkret kræves det, at du har dokumenterbar praktisk erfaring med hovedparten af specialets væsentlige opgaver.
 6. Du nyder høj anseelse og tillid blandt kolleger, klienter og i offentligheden.
 7. Du kan håndtere sager effektivt og på et højt fagligt niveau. Det gælder blandt andet hensyntagen til repræsentation af kreditorer, den offentlige regulering, offentlige krav/ønsker og skyldner.
 8. Du optræder i overensstemmelse med god advokatskik.

Hvis du kan tjekke alle otte kriterier af, ser vi frem til at modtage din ansøgning. 

Hent dit ansøgningsskema her

keyboard_arrow_up