Ordinær generalforsamling den 17. april 2024

17.04.2024

Foreningen af Danske Insolvensadvokater indkalder til ordinær generalforsamling

onsdag den 17. april 2024 kl. 16.30.

Hos Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus og på Sundkrogsgade 5 2100 København. Det er også muligt at deltage virtuelt. 

Ved fysisk deltagelse vil Kromann Reumert efter generalforsamlingen være vært ved et lille traktement, hvor der vil være mulighed for networking.

Der er fri adgang for foreningens medlemmer til at deltage i den ordinære generalforsamling, men af hensyn til traktementet vil det være værdsat, om tilmelding sker senest den 8. april 2024 via dette link.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Ad punkt 1
Bestyrelsen foreslår, at advokat Kristian Dalsgaard vælges som dirigent.

Ad punkt 3
Årsrapporten vedhæftes.

Ad punkt 4
Budgettet vedhæftes, og bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad punkt 5
Bestyrelsen består i dag af:

 • Carsten Ceutz (valgt i 2021)
 • John Sommer Schmidt (valgt i 2021)
 • Henrik Sjørslev (valgt i 2021)
 • Birgitte Jørgensen (valgt i 2022)
 • Jan Bruun Jørgensen (valgt i 2022)
 • Michala Roepstorff (valgt i 2022)
 • Christian Jul Madsen (valgt i 2023)
 • Boris Frederiksen (valgt i 2023)
 • Anders Hoffmann Kønigsfeldt (valgt i 2023)

På valg er:

 • Carsten Ceutz (valgt i 2021)
 • John Sommer Schmidt (valgt i 2021)
 • Henrik Sjørslev (valgt i 2021)

Carsten, John og Henrik har meddelt, at de modtager genvalg, og den samlede bestyrelse foreslår genvalg af alle tre.

 
Ad punkt 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor, Buus Jensen, Statsautoriserede Revisorer.

Tilbage

keyboard_arrow_up