Ordinær generalforsamling den 23. maj 2023

23.05.2023

Referat fra dagen

Foreningen af Danske Insolvensadvokater indkalder til ordinær generalforsamling

tirsdag den 23. maj 2023 kl. 16.00.

Hos Gorrissen Federspiel både på Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C, og på Axeltorv 2, 1609 Købenenhavn V. Det er også muligt at deltage virtuelt.

Ved fysisk deltagelse vil Gorrissen Federspiel efter generalforsamlingen være vært ved et lille traktement, hvor der vil være mulighed for networking.

Der er fri adgang for foreningens medlemmer til at deltage i den ordinære generalforsamling, men af hensyn til traktementet vil det være værdsat, om tilmelding sker senest den 15. maj 2023 via dette link. 

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse, samt godkendelse af regnskab
  4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Indkomne forsalg
  8. Eventuelt

Ad punkt 1
Bestyrelsen foreslår, at advokat Kristian Dalsgaard vælges som dirigent.

Ad punkt 3
Årsrapporten vedhæftes.

Ad punkt 4
Budgettet vedhæftes, og bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad punkt 5
Bestyrelsen består i dag af:

Carsten Ceutz (valgt i 2021)
John Sommer Schmidt (valgt i 2021)
Henrik Sjørslev (valgt i 2021)
Birgitte Jørgensen (valgt i 2022)
Jan Bruun Jørgensen (valgt i 2022)
Michala Roepstorff (valgt i 2022)
Christian Jul Madsen (valgt i 2020)
Boris Frederiksen (valgt i 2020)
Anders Hoffmann Kønigsfeldt (valgt i 2020)

På valg er:

Christian Jul Madsen (valgt i 2020)
Boris Frederiksen (valgt i 2020)
Anders Hoffmann Kønigsfeldt (valgt i 2020)

Christian, Boris og Anders har meddelt, at de modtager genvalg, og den samlede bestyrelse foreslår genvalg af alle tre.
 
Ad punkt 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor, Buus Jensen, Statsautoriserede Revisorer.

Tilbage

keyboard_arrow_up